Robo-Draw Challenge

₪ 49.90
מה זה רטט? וכיצד אנחנו יכולים להשתמש בו כדי ליצור יצירות אומנות?
למדו כיצד לייצר תנועה ומומנט והשתמשו בהם ביצירתיות.
האתגר שלכם הוא להרכיב את הרובוט המקשקש האולטימטיבי - הרובוטוש!
ולצייר איתו כל שעולה בראשכם.
תופתעו לראות לאילו יצירות אמנות הרובוט הקטן הזה מסוגל.
 

מה נעשה 

  • נבנה רובוט שמצייר
  • נשתמש בחוש היצירתי שלנו כדי לכוון את הרובוט
  • נצייר עם הרובוט בצבעים שונים

מה נלמד 

  • חקירה של התנועה הסיבובית
  • הכרה ושימוש בתורת התנודות (רטט)
  • השפעת המשקל וכוח המשיכה

** האתגר מתאים לילדים מגיל 5 ומעלה **

//klaviyo